Below Header
Browsing Category

ಹಬ್ಬಗಳು

Varamahalakshmi Festival : ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಕಥೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಣಿ…