Below Header

Yogasanas for stress relief: ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಆಸನಗಳು: ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ 3 ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಆಸನಗಳು: ಇಂದಿನ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.ಹೌದು, ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ 3 ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಮಕರಾಸನ-
ಮಕರಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಬಳಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ದಿಂಬಿನಂತೆ ಇಡಬೇಕು.ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ.ಈ ಆಸನದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ವಲಸೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೃಕ್ಷಾಸನ – 
ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಮರದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಾಸನ-
ಬಾಲಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಮಲಗಿರುವ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭುಜ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲದ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.