Below Header
Browsing Tag

ದೇವ ದರ್ಶನ

ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ: ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನೀವು…

ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು.ಈ ದಿನ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವಿದೆ.ಅಧಿಕಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದೂ…