Below Header
Browsing Tag

ಧಾರ್ಮಿಕ

ಶ್ರಾವಣ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ: ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ…

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪೌಷ್ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.…