Below Header
Browsing Tag

sri lakshmi narayana yoga

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ:ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ದೈಹಿಕ ಸೌಕರ್ಯ,…