Below Header
Browsing Tag

vaastu for home

Feng Shui Vastu tips: ಮನೆಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಫೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ವಾಸ್ತು…

ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ…