Below Header
Browsing Tag

vaastu

Main Door Vastu Tips: ಮನೆಯ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ .

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.…