Below Header
Browsing Tag

Yoga for Health

Yogasanas for stress relief: ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಆಸನಗಳು: ಇಂದಿನ ಓಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ…